Silosy mobilne transportowe

...stanowią od wielu lat atrakcyjną alternatywe dla logistyki suchych zapraw budowlanych
w typowych workach papierowych, pakowanych zbiorczo na palety.
Logistyka silosowa niesie za sobą szereg zalet, które sprawiają, że szczególnie na dużych inwestycjach stała się już standardem. Do podstawowych zalet logistyki materiałów sypkich w silosach transportowych należy zaliczyć :
 
 • szybki rozładunek materiału - ustawienie silosa na placu budowy to ok. 10 min
 • minimalne zapotrzebowanie powierzchni do zmagazynowania ok. 20 ton materiału - potrzeba ok. 6,5 m2
 • brak wpływu czynników atmosferycznych - zawilgocenia lub zmarzania materiału
 • brak start wskutek kradzieży materiału lub uszkodzen opakowań
 • możliwość podłączenia różnych maszyn podsilosowych : agregatów mieszająco-pompujących
 • możliwość podawania materiału z silosa przy użyciu systemu pneumatycznego tzw. silomatu

 

Silosy transportowe dostarczane są w różnorodnych systemach podnoszenia :

 • system kieszeniowy
 • system hakowy
 • system bolcowy
 • system belki poprzecznej BTE
 • system łańcuchowy,
 
oraz różnorodnych objętościach od 1 m3 do 25 m3. Tak szeroka gama rozwiązań technicznych w zakresie systemu transportu oraz objętości pozwala na optymalne dobranie typu silosa do indywidualnych potrzeb Klienta. Najczęściej stosowanymi objętościami w realiach polskiego rynku są objętości 18 i 22 m3.
 
 
Silosy mogą być dostarczane w wersji bezciśnieniowej (wolnoopadowej) lub jako zbiorniki ciśnieniowe w typoszeregu 1,0 lub 2,0 bara. Wykonanie silosów w wersjach bezciśnieniowych lub ciśnieniowych determinuje rodzaj stosowanych później urządzeń podawczych materiału. W przypadku korzystania z silosów w wersji ciśnieniowej należy się liczyć z koniecznymi procedurami dopuszczeń i certyfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
 

Przykład zastosowania techniki silosowej w praktyce - budowa osiedla mieszkaniowego i silosy z zaprawą tynkarską... widoczne silosy o objetości 12, 18 i 22 m3 w systemie podnoszenia BTE, HLS oraz kieszeniowym.

 


 

Pytania ??? chcecie Państwo wiedzieć więcej o silosach transportowych...
napiszcie do nas, chętnie udzielimy bliższych informacji...