Prefabrykowany granulat styropianowy POLITERM® BLU
... dla zakladów produkcji betonów oferujemy dostawę gotowych mieszanek granulatu styropianowego do wytwarzania zapraw styrobetonowych i zastosowania jako masy posadzkowe, termoizolacje stropów i stropodachów, wypełnienia budowlane, lekkie zaprawy murarskie, materiał do wykonywania elementów prefabrykowanych itp. Wraz z garnulatem dostarczamy maszyny do dozowania go bezpośrednio do betonomieszarki oraz pompy do podawania na miejsce aplikacji.
 
Granulat styropianowy POLITERM® BLU dostępny jest w opakowaniach 170 ltr lub 420 ltr. Granulat występuje w wersji fein o uziarnieniu 2 mm lub standard o uziarnieniu 3 do 6 mm. Dla przygotowania 1 m3 zaprawy używamy 2 opakowań po 420 ltr lub 5 opakowań 170 ltr.
 
 
Parametry techniczne styrobetonu w funckji udziału wagowego cementu  podajemy w poniższej tabeli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granulat może być podawany bezpośrednio do betonomieszarki z przygotowanym wcześniej zaczynem cementowym o odpowiednim udziale wagowym cementu za pośrednictwem pneumatycznego podajnika. Podajnik ułatwia proces dozowania, przyspiesza proces wytwarzania mieszanki styrobetonowej ogranicza straty materiału POLITERM® BLU oraz zabezpiecza przed powstawaniem zanieczyszczeń resztkami granulatu styropianowego.
 
Fotografia obok prezentuje wspomnianą maszynę do pneumatycznego podawania granulatu.

 


 

 

Do wykonywanych mas podłogowych z zastosowaniem styrobetonu oferujemy kompletną technologie podawania pompami z napędem elektrycznym.

Więcej informacji w zakładce poniżej.

       Pompy do mas posadzkowych     

 

 


 

Dodatek spieniający do wytwornic piany technicznej
dla firm korzystających z wytwornic piany technicznej oferujemy syntetyczny dodatek spieniający do produkcji mieszanek pianobetonu.
 
Środek dostarczany jest w opakowaniach handlowych :
kontener 1000 ltr lub kanister 25 ltr.
Dodatek pianotwórczy z naszej oferty posiada wszystkie wymagane przepisami rynku europejskiego certyfkaty bezpeiczeństwa na znak CE i jest zgodny z wymaganiami normy UNI EN 13813:2004.
 
Szczegółowe warunki dostaw, karta techniczna produktu oraz zasady dozowania na zapytanie.
 

 

Pytania na temat oferty ?
napisz do nas klikając na ikone obok
Chętnie przedstawimy niezobowiązującą ofertę dostawy