PumpTruck Dragler Robooster 200TR do tradycyjnych posadzek jastrychowych
 
... to w pełni zautomatyzowany zestaw technologiczny zastepujący w praktyce dotychczasowe "miksokrety". Rozsypany luzem piasek ładowany łopatą do miksokreta, pylący cement i porozrywane puste worki mogą odejść do historii... zabudowana na samochodzie ciężarowym instalacja silosów, mieszalnik "Druck Kessel" oraz systemy sterowania pozwalają na w pełni automatyczne, sterowane komputerowo, sprawne i czyste przygotowanie i podawanie półsuchej mieszanki jastrychowej. W ciągu dnia pracy 2 osoby wykonują ok. 200 m2 zacieranej posadzki cementowej. Cała instalacja sterowana jest bezprzewodowym "pilotem" , bez odchodzenia z miejsca wykonywania posadzki.
 
Na fotografii po prawej zabudowa Pump Truck Robooster 200ST
zamontowana na konstrukcji naczepy samochodowej
 
Uniwerslaność
każda instalacja osadzona jest na niezależnej ramie przystosowanej do szybkiego montażu na podwoziu samochodu 4-osiowego lub naczepy za pomocą standardowych rygli do montażu kontenera morskiego typu "Twist-Lock". Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie środka transportu także do innych funkcji niż tylko transport instalacji PumpTruck. Rama nośna jest podstawą dla silosów, podajników ślimakowych, zespołu mieszającego i pompującego (Druck Kessel), instalacji napędu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego, zbiornika wody i innych instalacji pomocniczych. Wszystko możemy zamontować na podwoziu w ciągu 15 minut.
 
Niezależność
cała instalacja do podawania jastrychu stanowi autonomiczną, niezależną jednostkę. Wyposażenie w agregat prądotwórczy z napędem silnikiem diesla oraz system napędu hydraulicznego pozwala na rozpoczęcie prac na każdej budowie bez względu na warunki zasilania. Zasobnik buforowy wody może być zasilany z wodociągu lub w przypadku jego braku bezpośrednio z samochodu cysterny. Wyposażenie w myjkę wysokociśnieniowa pozwala na sprawne umycie maszyny po pracy.
 
Technika
napełniona materiałem instalacja typu Robooster 200 TR pozwala na wykonanie ok. 200 m2 posadzki jastrychowej (o średniej grubości 5 cm) - czyli wystarcza średnio na 1 dzień pracy. Silosy piasku lub cementu mogą być dopełniane materiałem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bez przerywania funkcjonowania instalacji. Silos piasku może być napełniany poprzez włazy górne np. typowym rękawem załadowczym lub z worków typu big-bag.
 
Na fotografii po prawej napełnianie silosa piasku przy zastosowaniu wywrotki wyposażonej w łyżkę koparki na wysiegniku hds. Cement może być podawany do silosa pneumatycznie (wdmuchiwany). Mieszanka masy posadzkowej powstaje w typowym zbiorniku "druck kessel" tak, jak w klasycznych miksokretach. Maszyna napędzana jest poprzez autonomiczny system hydrauliczny. Obszar pracy PumpTruck'a pozostaje czysty - bez rozsypanego piasku, zapylenia cementem i pustymi workami papierowymi - to szczególnie ważne przy pracach w centrach miast i na funkcjonujących już osiedlach mieszkaniowych.
Do masy posadzki możemy dozować automatycznie dodatki płynne lub stałe jak np. włókna polipropylenowe lub uplastyczniacze.
 
Na fotografii po prawej "serce" instalacji Robooster 200 TR
- mieszalnik i jednocześnie podajnik materiału "Druck Kessel"
 
 
Sterowanie
instalacja Robooster 200 TR sterowana jest systemem  komputerowym. Każda szarża materiału jest rejestrowana w systemie, co znacznie ułatwia kontrole wydajności i ostateczne rozliczenie kosztu budowy po zakończeniu prac. Każdy kilogram wydanego materiału jest rozliczony, co pozwala zoptymalizowac ostateczny koszt posadzki dla Inwestora. Własny system napędu hydraulicznego gwarantuje najwyższa niezawodność pracy całego układu mieszająco-pompującego. Prosta, modułowa, przejrzysta konstrukcja ułatwia prace z instalacją i zrozumienie zasad jej funkcjonowania. Diodowy system sygnalizacji awarii zlokalizowany na poszczególnych elementach pozwala natychmiast wizualnie identyfikować miejsca powstania zakłóceń w pracy PumpTruck’a.
 

 

Argumenty na plus :
 •  jednorazowa dostawa materiału na wykonanie ok. 200 m2 posadzki
 •  minimalna wymagana powierzchnia składowania materiałów
 •  potrzebny personel do obsługi i wykonywania posadzki - tylko 2 osoby
 •  bezproblemowa praca w centrach miast i na osiedlach mieszkaniowych
 •  pełna niezależność od warunków pogodowych, brak start materiału
 •  natychmiastowa gotowość do pracy po podłączeniu zasilania w wodę
 •  możliwość dopełnienia materiału bez przerw w pracy instalacji
 •  stabilność jakości i konsystencji podawanego materiału
 •  optymalizacja recpetury (składu ilościowego) mieszanki
 •  niezależność od źródła zasilania w energie elektryczną
 •  pełna (komputerowa) kontrola ilości wydanego materiału - precyzyjne rozliczenie
 •  brak start materiału i zanieczyszczeń miejsca pracy, brak odpadów i zapylenia
 •  niski poziom hałasu i uciążliwości dla otoczenia podczas pracy
 •  pozostały w silosach materiał wykorzystywany jest na kolejnej budowie

 


 

Potrzebujecie Państwo więcej informacji o prezentowanym systemie ?
Prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz...
chętnie odpowiemy na ewentualne pytania