Technologia styrobetonu
..to proces wytwarzania i aplikacji lekkich zapraw cementowych wykonanych na bazie granulatu styropianowego oraz zaczynu cementowego przy pomocy maszyn typu IBP/IBS08.
 
Korzystając z wypełniacza na bazie granulatu styropianowego o standaryzowanej granulacji 2 - 6 mm  mieszanka zaczynu cementowego (woda + piana + cement) poddana jest procesowi wymieszania z granulatem i pompowana w specjalnie skonstruowanej do tego maszynie.
 
Zaprawa styrobetonowa znajduje zastosowanie w nastepujących obszarach :
 
  • przygotowanie posadzek ciepłochronnych jastrychowych
  • przygotowanie podloża pod posadzki (wyrównywanie i ocieplanie)
  • wypełnienia pustek budowlanych, kanałów, rurociągów
  • izolacje termiczne przegród budowlanych np. stropów lub stropodachów
  • podbudowy pod drogi i posadzki przemysłowe
  • lekkie, ciepłochronne zaprawy murarskie
  • prefabrykowane elementy budowlane

 

 

 


 

Potrzeba więcej informacji o technologii, maszynach i surowcach ...?
Kliknij na ikonę obok i napisz do nas...
Chętnie udzielimy dodatkowych informacji