Skip to content

VOZIDLA A SPECIÁLNÍ STROJE

V rámci nabídky transportních silosů dodáváme také speciální vozidla pro jejich transport a různé stroje přizpůsobené pro montáž pod silosem za účelem zpracování materiálu skladovaného v silosu. Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti výběru vhodného typu stroje pro optimální proces zpracování materiálu.

Nabídka strojů zahrnuje:

Šnekové podavače
Pneumatické podavače
Celkové podavače
Průtočné míchačky
Pumpy na malty
Míchací-pumpovací agregáty
Agregáty pro podlahové hmoty

MÍT DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS