Skip to content

Linie technologiczne

Na potrzeby naszych Klientów projektujemy i dostarczamy stacjonarne i mobilne linie technologiczne do wytwarzania elementów prefabrykowanych z pianobetonu wysokich gęstości (bloczki konstrukcyjne, elementy architektoniczne itp.) lub do wykonywania różnorodnych wypełnień przy zastosowaniu pianobetonu niskich gęstości. Na bazie wieloletnich doświadczeń prowadzimy analizę surowców, opracowujemy receptury, uzgadniamy procesy technologiczne, dostarczamy urządzenia, wdrażamy systemy do zastosowania, dostarczamy części eksploatacyjne, dodatki chemiczne i serwis.

Pianobeton wykonywany w naszej technologii jest doskonałym materiałem do wykorzystania przy produkcji :

  • Bloczków konstrukcyjnych ścian
  • Bloczków na ściany działowe
  • Prefabrykowanych elementów budowlanych
  • Elementów architektonicznych (gzymsy, bonie, profile…)
  • Elementów architektury ogrodowej/przestrzennej
  • Elementów konstrukcyjnych pływających (np. podpory pod pomosty)
  • Elementów izolacyjnych – płyty warstwowe

Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami.