Posadzki samopoziomujące „Fluoplan”

FLUOPLAN – płynny jastrych podłogowy na bazie pianobetonu i piasku.

Fluoplan to technologia firmy Isoltech do produkcji płynnego jastrychu z  piasku, zaczynu cementowego, dodatków uszlachetniających i piany technicznej (pianobetonu).

Fluoplan jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który jest coraz bardziej zorientowany na w pełni zmechanizowane rozwiązania, które pozwalają na dostawy jastrychu kompozytowego. Fluoplan to technologia, która zapewnia najlepszą gwarancję szybkości produkcji i układania, dzięki płynności i przewodności cieplnej jastrychu kompozytowego, znacznie przewyższającego tradycyjne jastrychy półsuche.

Fluoplan jest produkowany na węźle betoniarskim lub bezpośrednio na placu budowy za pomocą mobilnej instalacji typu „pump truck”, która dozuje różne składniki, miesza i pompuje produkt bezpośrednio do miejsca aplikacji.

Stosowane instalacje mogą być ręczne, jak w przypadku maszyny typu IBS do produkcji pianobetonu, lub utomatycznie, jak w przypadku mobilnej instalacji do produkcji pianobetonu Fluocem pump-truck.

W przypadku produkcji jastrychu na węźle betoniarskim dostarczany jest on na budowę betonomieszarką i pompowany za pomocą klasycznej pompy ślimakowej do zapraw podłogowych.

Fluoplan jest idealny do prac modernizacyjnych i jest szczególnie niezbędny (praktyczny) dla obiektów położonych w centrach miast, wyróżniających się ograniczoną powierzchnią operacyjną pod potrzeby budowy. Dzięki przewodności cieplnej i doskonałej przyczepności do rur jest ponadto szczególnie wskazany do stosowania jako posadzka dla podłóg ogrzewanych.

Dzięki ofercie technologii Fluoplan Isoltech podąża za swoimi klientami na wszystkich etapach produkcji, od wyboru materiałów po projektowanie, od logistyki po zarządzanie techniczne.

fluoplan-posadzkii

Oferta technologii Fluoplan obejmuje :

wstępną analizę i dobór piasków zaproponowanych przez klienta i pozyskanych z najbliższego punktu sprzedaży wraz z wyborem najlepszych piasków;
analizę betonów dostępnych w okolicy z wyborem najbardziej odpowiedniego typu;
dopasowanie najlepszej formuły w stosunku do wybranych składników;
bezpośrednią dostawę maszyn do technologii Fluoplan
szkolenie i wsparcie w zakresie użytkowania linii technologicznej dla personelu wybranego przez klienta;
doradztwo i współpraca w zakresie problemów marketingowych i promocyjnych.

Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami.