Skip to content

Copyright © by Dragler

Tato stránka byla připravena na objednávku společnosti DraglerConsult, která je jejím právním vlastníkem. Veškerý obsah, fotografie, filmy, grafická a technická řešení zde prezentované podléhají ochraně podle autorského zákona. Využívání zde prezentovaného obsahu nebo fotografií je omezeno na individuální potřebu. Jakékoli kopírování, duplikování a publikování materiálů (obsahu a fotografií, grafických prvků) umístěných na stránkách dragler.pl či jejich části je bez písemného souhlasu vlastníka zakázáno.

Stránka obsahuje odkazy umožňující přechod na stránky vytvářené a spravované třetími osobami. DraglerConsult nenese žádnou odpovědnost za obsah prezentovaný na těchto stránkách, neboť nemá žádný vliv na obsah tam obsažený ani na jejich změny.

DraglerConsult nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku užívání stránky dragler.pl nebo nemožnosti jejího fungování, zejména za ztráty vzniklé v důsledku neúplnosti nebo neaktuálnosti prezentovaného obsahu. Užívání stránky dragler.pl nesmí být důvodem pro uplatňování jakýchkoli nároků, zejména nároků na náhradu škody.

Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami.